Bel bij crisissituaties en wanneer u zich ernstige zorgen maakt over iemand in uw omgeving.

 

 

 

0800 5099

 

 

 

 

7 dagen per week, 24 uur per dag

 

telefoontje

 
 

Wanneer kunt u het Meldpunt bellen?

 

Het Meldpunt is 24/7 bereikbaar voor acute en niet acute meldingen.

 

Acute meldingen

 

Bij acute meldingen gaat het om een veiligheidssituatie

die niet kan wachten tot de volgende dag, maar niet levensbedreigend is.

 

 

Niet acute meldingen

 

Bij een niet acute melding gaat het om situaties zoals:

Gedraagt de buurman zich heel anders dan normaal?

Bent u bezorgd over het verwarde gedrag van uw moeder?

Of heeft u het gevoel dat iemand meer of andere hulp nodig heeft dan hij nu al krijgt?

 

 

Indien u belt buiten kantoortijden met een melding die wij beoordelen als niet acuut,

een melding die kan wachten tot de volgende werkdag, wordt deze melding niet opgenomen.

 

U wordt gevraagd om de volgende werkdag met het meldpunt te bellen.

 
 

Als iemand zichzelf of anderen in gevaar brengt.

Denk aan verwardheid, geweld op straat, geweld naar omgeving, of geweld richting zichzelf.

 

 

 

Bij burenruzie, geluidsoverlast, of andere overlast in je omgeving.

 
 
 

Wanneer je je zorgen maakt over iemand die problemen heeft, en daar zelf niet uit komt.

 Bijvoorbeeld bij vervuiling, verwaarlozing of psychische problematiek.
 
handenomhoog

Wat gebeurt er als je het Meldpunt belt?

 

Onze medewerker bespreekt met jou de situatie:

Acute hulp nodig?

 
 

Onze medewerker schakelt de juiste crisisdienst in.

  

De crisissituatie wordt gestabiliseerd.
 

De cliënt wordt overgedragen aan reguliere hulp.

  

 Je ontvangt, indien mogelijk, een terugkoppeling van het meldpunt.

Geen acute hulp nodig?

 
 

Bekijken we samen met u welke zorg het meest passend is,

 

Of er wordt zo nodig toe geleidt naar zorg of een melding zorg en overlast gedaan.

 

Of u krijgt advies over te ondernemen vervolgacties.

Voor wie?

Het meldpunt is voor álle inwoners  (0 tot 100 jaar+)  en professionals uit de regio West-Brabant die te maken hebben met een crisissituatie of met personen met zorgwekkend gedrag.

 

kaartje3

112

Bij acute spoed:

bel 112 voor

levensbedreigende en

heterdaad situaties.

medischehulp

Bij een medische vraag:

bel de huisartsenpost

voor bijvoorbeeld een 

verdraaide knie of een

plotseling ziek kind.

politie

Geen spoed, maar wel

politiehulp nodig:

bel 0900-8844 voor

bijvoorbeeld een burenruzie

of geluidsoverlast.

veiligthuis

Bij huiselijk geweld en

kindermishandeling:

bel 0800-2000

(Veilig Thuis)