Over ons

Binnen het Meldpunt worden meldingen aangenomen en beoordeeld.

 

Het Meldpunt werkt samen met hulpverlenende instanties en met de gemeente. Medewerkers van het Meldpunt combineren informatie die al aanwezig is over de persoon waar u zich zorgen over maakt. Op die manier zorgen ze dat hij of zij de juiste hulp krijgt. De professionals van het Meldpunt kunnen bij vragen een beroep doen op de experts van de crisisdienst, alwaar de crisisinterventies worden uitgevoerd.

 

Zowel inwoners als professionals kunnen melding doen bij het meldpunt.

Het Meldpunt werkt voor de 14 West Brabantse gemeenten.

 

Het beoordelen van de urgentie van de hulpvraag van de melding gebeurt door professionals van verschillende betrokken organisaties zoals, IMW Breda en WijZijn Traverse Groep, Veilig Thuis West-Brabant, GGD West-Brabant en Jeugdbescherming Brabant.