Veel gestelde vragen

Wanneer belt u naar het Meldpunt?

Bij het meldpunt kunt u terecht, wanneer u zich zorgen maakt om iemand of als er sprake is van een zorgwekkende situatie. Wij maken hierbij een onderscheid tussen niet-acute en acute meldingen.

 
Acute meldingen, zijn situaties waarbij er meteen iets moet gebeuren omdat er gevaar is, b.v. doordat iemand zo agressief is dat andere mensen gewond kunnen raken.

Niet-acute meldingen, zijn situaties waarbij er zorgen zijn over iemand. Bijvoorbeeld, wanneer iemand al een tijdje niet meer is gezien en de brievenbus vol zit. Of door overlast van iemand in de buurt, vervuiling of geweld. Of als er zorgen zijn over iemand die overlast geeft en waarbij vermoedelijk een psychische stoornis of een verslaving de oorzaak kan zijn.

Niet-acute meldingen kunnen telefonisch, maar ook online gemeld worden via het meldingsformulier

We onderzoeken samen met u wat er met de zorgen gedaan kan worden. Eerst kijken we of er al contact is met andere hulpverleners. In dat geval geven we de melding aan hen door. Als er nog geen hulp is, terwijl we vinden dat dit nodig is, zorgen wij ervoor dat er hulp wordt ingeschakeld.

Wie kan contact opnemen met het Meldpunt?

 Alle inwoners en professionals in de regio West-Brabant kunnen contact opnemen met het Meldpunt Crisiszorg.
 

Het Meldpunt is actief in de gemeenten:

 • Altena
 • Bergen op Zoom
 • Breda
 • Drimmelen
 • Etten-Leur
 • Geertruidenberg
 • Halderberge
 • Moerdijk
 • Oosterhout
 • Roosendaal
 • Rucphen
 • Steenbergen
 • Woensdrecht
 • Zundert

Wanneer is er sprake van een crisis?

In een crisis loopt de spanning zo hoog op dat er nare kunnen dingen gebeuren.

Denk daarbij aan geestelijke of lichamelijke mishandeling, verwaarlozing, psychoses, dreigende zelfdoding, verward gedrag psychiatrisch of dementie en pedagogische onmacht met agressie of weglopen waarbij directe hulp noodzakelijk is.

 

In levensbedreigende situaties bel altijd 112. 

Ontevreden?

Ben je ontevreden over de dienstverlening of samenwerking met Meldpunt Crisiszorg West-Brabant? Wij helpen je graag om dit op te lossen. Bespreek je ontevredenheid met de medewerker van het Meldpunt waarmee je te maken hebt of hebt gehad.

 

Ook kan je contact opnemen met de teamleider van het Meldpunt:info@meldpuntcrisiszorgwestbrabant.nl

Ondersteuning nodig?

Je hebt als cliënt of als adviesvrager of melder meer ondersteuning nodig? Dat kan.

 

Volwassenen kunnen hiervoor terecht bij ZorgBelang Brabant | Zeeland.

 

 Jongeren of hun ouders kunnen hiervoor terecht bij Jeugdstem (voorheen AKJ).

Wanneer belt u 1-1-2 of andere hulpnummers?

Bij acute spoed: bel 1-1-2 voor levensbedreigende en heterdaad situaties.

 

Bij een medische vraag buiten kantoortijden: bel de huisartsenpost.

 

Geen spoed wel politiehulp nodig (bv. burenruzie of geluidsoverlast): bel 0900-8844

 

Bij huiselijk geweld en kindermishandeling: bel Veilig Thuis 0800-2000.

Wanneer is er sprake van zorgwekkend gedrag?

 Personen met zorgwekkend gedrag zijn mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen in gevaar brengen en/of een bedreiging vormen voor de openbare orde en veiligheid. Het zorgwekkende gedrag van deze personen kan tijdelijk of chronisch zijn.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)?

Bij het meldpunt komen regelmatig meldingen binnen in het kader van de Wvggz.
 
In sommige situaties lijkt vrijwillige hulpverlening niet voldoende te zijn. Dan kan op basis van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) iemand gedwongen worden zorg te aanvaarden. Het meldpunt ontvangt meldingen in het kader van de Wvggz.

 

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).
Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wbopz). De Wvggz regelt de rechten en plichten van mensen die psychische zorg nodig hebben. De nieuwe wet geeft meer mogelijkheden om mee te praten over de zorg, voor de persoon om wie het gaat en voor de familie en naasten van deze persoon.

 

Bij de nieuwe wet is het de eerste keuze om de persoon om wie het gaat de verplichte zorg thuis te geven. Alleen als het echt niet anders kan, gaat deze persoon
naar een zorginstelling. De nieuwe wet kent ook een hoor functie, waarbij de persoon om wie het gaat gehoord kan worden voordat er over wordt gegaan tot verplichte zorg. Deze hoor functie wordt door de medewerkers van het meldpunt uitgevoerd.

 

Het kan zijn dat iemand door een psychische aandoening een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen. Soms is het dan nodig dat zij verplicht hulp krijgen. Dit valt onder de Wet Verplichte GGZ, die sinds 1 januari 2020 van kracht is. Verplichte zorg kan vanuit thuis of poliklinisch (behandeling zonder opname). Een verplichte opname in een instelling is niet meer de enige mogelijkheid voor behandeling.

Wat gebeurt er als u het Meldpunt belt?

Wanneer u het Meldpunt belt, bespreekt u met de professional jouw situatie.

 
Indien acute hulp nodig is, schakelen wij de juiste crisisdienst in. De crisissituatie wordt gestabiliseerd en de cliënt wordt overgedragen aan de reguliere hulp.  
 

Indien er geen acute hulp nodig is, bekijken we samen met u welke zorg het meest passend is of maken een melding zorg en overlast of geven u passend vervolg advies.