Veelgestelde vragen

 

Wanneer bel ik naar het Meldpunt?

Maak jij je zorgen over iemand? Bij het meldpunt kun je terecht wanneer er sprake is van een zorgwekkende situatie. Wij maken hierbij een onderscheid tussen niet-acute en acute meldingen.

 

Acute meldingen zijn situaties waarbij er meteen iets moet gebeuren omdat er gevaar is. Bijvoorbeeld doordat iemand zo agressief is, dat andere mensen gewond kunnen raken.

Niet-acute meldingen zijn situaties waarbij er zorgen zijn over iemand. Bijvoorbeeld wanneer je iemand al een tijdje niet meer hebt gezien en de brievenbus vol zit. Of als je overlast hebt van iemand die de buurt vervuilt. Of als je zorgen hebt over iemand die overlast geeft en waarbij je vermoedt dat een psychische stoornis of een verslaving daar de oorzaak van is. Niet-acute meldingen kunnen telefonisch, maar ook online gemeld worden via het meldingsformulier.

 

We onderzoeken samen met jou wat er met de zorgen gedaan kan worden. Eerst kijken we of er al contact is met andere hulpverleners. In dat geval geven we de melding aan hen door. Als er nog geen hulp is, terwijl we vinden dat dit nodig is, zorgen we er voor dat er hulp wordt ingeschakeld.

 

 

Wie kan contact opnemen met het Meldpunt?

Alle inwoners en professionals in de regio West-Brabant kunnen contact opnemen met het Meldpunt.

Het Meldpunt is actief in de gemeenten: Altena, Geertruidenberg, Drimmelen, Oosterhout, Moerdijk, Breda, Etten-Leur, Halderberge, Steenbergen, Bergen op Zoom, Rucphen, Roosendaal, Woensdrecht, Zundert, Alphen Chaam en Baarle-Nassau.

 

 

Hoe bereik ik het Meldpunt? 

Het Meldpunt Crisiszorg is te bereiken via 0800-5099 en is 24 uur per dag bereikbaar.

 

 

 

Wanneer bel ik 112 of andere hulpnummers?

Bij acute spoed: bel 112 voor levensbedreigende en heterdaad situaties.

Bij een medische vraag buiten kantoortijden: bel de huisartsenpost.

Geen spoed maar wel politiehulp nodig (bv. burenruzie of geluidsoverlast): bel 0900-8844

Bij huiselijk geweld en kindermishandeling: bel Veilig Thuis 0800-2000.

 

 

Wat gebeurt er als ik het Meldpunt bel?

Wanneer je het Meldpunt belt, bespreekt de medewerker met jou de situatie. Indien acute hulp nodig is, schakelt de medewerker de juiste crisisdienst in. De crisissituatie wordt gestabiliseerd en de cliĆ«nt wordt overgedragen aan de reguliere hulp. Je ontvangt, indien mogelijk, een terugkoppeling van het Meldpunt.

Indien er geen sprake is van acute hulp, krijg je  advies over de vervolgactie.

 

 

 

Wat is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)?

Bij het meldpunt komen ook regelmatig meldingen binnen in het kader van de Wvggz.  Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wbopz). De Wvggz regelt de rechten en plichten van mensen die psychische zorg nodig hebben. De nieuwe wet geeft meer mogelijkheden om mee te praten over de zorg. Voor de persoon om wie het gaat. Maar ook voor de familie en naasten van deze persoon. Bij de nieuwe wet is het de eerste keuze om de persoon om wie het gaat de verplichte zorg thuis te geven. Alleen als het echt niet anders kan, gaat deze persoon naar een zorginstelling. De nieuwe wet kent ook een hoorfunctie, waarbij de persoon gehoord kan worden als hij of zij dan wil voordat er tot verplichte zorg wordt overgegaan. Deze hoorfunctie wordt ook door de medewerkers van het meldpunt uitgevoerd.

 

 

Hoe vindt de registratie plaats?

Alle medewerkers van het Meldpunt registreren in hetzelfde systeem. Dit systeem biedt de mogelijkheid tot het delen van de informatie en het overdragen van de cliƫntinformatie aan andere zorgaanbieders. Uiteraard handelen de medewerkers volgens de privacywetgeving/AVG

 

 

Welke organisaties werken samen in het Meldpunt?

 In het Meldpunt wordt samengewerkt door verschillende organisaties. De meldingen worden aangenomen en beoordeeld door betrokken maatschappelijk werk organisaties IMW Breda en WijZijn Traverse Groep, Veilig Thuis West-Brabant, GGD West-Brabant en Jeugdbescherming Brabant. De medewerkers kunnen bij vragen een beroep doen op de experts bij de huidige crisisdiensten.

 

Farent, GGZ Breburg, GGZ Westelijk Noord-Brabant, IMW Breda, MEE West-Brabant, Spoedeisende Zorg (SEZ) van Jeugdbescherming Brabant, Surplus Welzijn, Trema Welzijn, Veilig Thuis West-Brabant en WijZijn Traverse Groep voeren de crisisinterventies uit.